Trọn luật và thẩm quyền xét Xử

Trọn luật và thẩm quyền xét Xử, Trừ khi được quy định khác đi tại Công ước hoặc bất kỳ quy định của Luật hàng không Việt Nam

Điều 14.Trọn luật và thẩm quyền xét Xử

Trừ khi được quy định khác đi tại Công ước hoặc bất kỳ quy định của Luật hàng không Việt Nam cũng như các văn bản hướng dẫn của các cấp cơ quan có thẩm quyền của chính phủ, thì:

  • Điều kiện vận chuyển này và bất kỳ việc vận chuyển nào mà chúng tôi đồng ý cung cấp cho hành khách sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam; và
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Hành khách và chúng tôi liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vận chuyển này theo bất kỳ phương thức nào sẽ thuộc thẩm quyền xét xử độc quyền của Tòa án Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 15. Thay đổi và từ bỏ

Không một Đại lý, nhân viên hay đại diện nào của chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này.

vemaybayđịa điểm du lịchẩm thựcTaxi sân bay

Tags: ve may bay jetstarhang hang khong jetstarphong ve jetstardai ly ve may bay jetstar

Thông tin hữu ích ? Hãy chia sẻ với mọi người.

Tin khác